Prawo Boże Aktualizacja z 2007 roku

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

sale szkoleniowe mazowieckie

Zasady i prawa Boże podane w \"Biblii\" mają charakter ponadczasowy i są niezmienne, bo i Bóg jest niezmienny, ale nie mogą być sprzeczne ze sobą.Za najważniejsze należy uważać prawa dane po stworzeniu człowieka bezgrzesznego - doskonałego. Gdy jednak okazało się, że sale szkoleniowe mazowieckie człowiek nie... Książka #8222;moja jest ta ziemia#8221; to debiut poetycki Martyny Buliżańskiej. Na tej ziemi dużo się dzieje, choć #8211; paradoksalnie #8211; wszystko jakby stało w miejscu, zatrzymane, skadrowane przez wyobraźnię poetycką autorki. I tak dostajemy tu obok motta z Baudelaire#8217;a...

Cena: 16,56
Dostępność: dostępny od ręki